iz prakse - za praksu aus der praxis - fur die praxis

 

 

Izdvajamo

MeraČI i ANALIZATORI

POVRATNI SMER

OSTALI MERNI UREĐAJI

 

 

Kontakt:
sk@icp-nis.co.rs
018/4200300

Ostali merni uredjaji
SET ZA merenje ZRAČENJA iz KDS sistema

 

Brošura (63KB, pdf, eng)
Brošura (68KB, pdf, nem)

 
Impulsni reflektometri IRM


Brošura (180KB, pdf, eng)
Uputstvo (350KB, pdf, eng)

 
SET za odredjivanje kablova KZG24


Brošura (270KB, pdf, eng)
Uputstvo (230KB, pdf, eng/nem)

 
Independent Communications Professionals | ICP Niš